Category: społeczeństwo

Rodzina jako instytucja społeczna

Małżeństwo i rodzina to dwa ściśle powiązane ze sobą obszary, które wspólnie tworzą jedną z najważniejszych instytucji społecznych, na których opiera się niemalże cały ład społeczny.

Tradycja składania przysięgi Hipokratesa

Przysięga Hipokratesa była składana już w starożytności. Geneza powstania tego zwyczaju ma silne konotacje z powstaniem pierwszych założeń etyki lekarskiej. Często intuicyjnie autorstwo rzeczonej

Rodziny patchworkowe

Małżeństwo, dzieci, rozwód, pozew o rozwód i alimenty, kolejne małżeństwo, kolejne dzieci. Taki scenariusz jest często spotykany w historii współczesnych rodzin. Sytuacja istnienia nowych relacji nie musi

Polskie zakłady karne

Informacje o przepełnionych zakładach karny stanowią niejako klasykę informacji o sytuacji zakładów penitencjarnych w Polsce, które można śledzić w mediach. Przepełnienie nie ozacza niestety wzrostu

Pierwsza pokojowa Nagroda Nobla

Pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla był szwajcarskim kupcem i filantropem. Przede wszystkim jednak Henri Dunant, bo o nim mowa, był założycielem Czerwonego Krzyża. W 1859 roku w drodze