Konkurencyjne ceny zawdzięczasz globalizacji

Proces globalizacji często analizowany jest przez wzgląd na sytuację gospodarczą. Dość dużo i często mówi się o tym, że globalizacja negatywnie wpływa na funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy nie mają szans w starciu z korporacyjnymi gigantami. Z punktu widzenia przeciętnego konsumenta taki stan rzeczy może jednak nieść ze sobą także pozytywne skutki. Dzięki globalizacji znacznie wzrasta konkurencyjność na rynku towarowym. Producenci konkurują między sobą nie tylko pod względem jakości.

Starają się przebijać jak najniższymi cenami, w taki sposób, by ich produkty stawały się jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Nie da się ukryć, że taki stan rzeczy jest bardzo korzystny dla nas, jako konsumentów. Nie należy jednak zapominać także o tym, co pozwala na sprzedawanie towarów po tak konkurencyjnych cenach. Niejednokrotnie zdarza się, że wiąże się to z koniecznością zatrudniania pracowników z biednych krajów i wypłacanie im głodowych pensji. Wielu zwolenników ładu społecznego zachęca do tego, by przed skorzystaniem z produktów danej firmy upewnić się, w jakich warunkach są produkowane i nie przyczyniać się do wyzysku, który powinien być piętnowany.

sex shop internetowy www.galeriazadra.pl www.annamedicalcenter.pl