Rodzina jako instytucja społeczna

Małżeństwo i rodzina to dwa ściśle powiązane ze sobą obszary, które wspólnie tworzą jedną z najważniejszych instytucji społecznych, na których opiera się niemalże cały ład społeczny. Współczesne rozumienie rodziny różni się od fundamentalistycznego rozumienia tego terminu. W otwartej Europie nie ma już obostrzeń związanych z wyznaczaniem statusu płci.

Wiele krajów dopuszcza już możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych. Podstawowe funcje rodziny jednak są trwałe. Pierwszą z nich jest funkcja prokreacyjna.

Dotyczy ona także małżeństw jednopłciowych, które często decydują się na posiadanie potomstwa, które wspólnie wychowują i przysposabiają do życia. To kolejna funkcja – funkcja socjalizacyjna. Obowiązkiem rodziny jako instytucji społecznej jest wychowanie potomstwa i wytworzenie w nowym członku społeczeństwa pożądanych cech, które umożliwią mu prawidłowe funcjonowanie.

Kolejna ważna funkcja także wiąże się z poprzednią. Wskazuje ona na pierwiastek opiekuńczości. Członkowie rodziny muszą się o siebie nawzajem troszczyć.

Przestrzeń Terapeuty www.amhcoaching.pl alba-plus.com.pl