Globalny dostęp do nowych technologii

Polacy są narodem, który słynie z tego, że uwielbia narzekać. Nic więc dziwnego, że we wszystkim, także w globalizacji, doszukujemy się przede wszystkim wad i płynących z niej zagrożeń. Tymczasem taki jednostronny punkt widzenia może być bardzo przekłamany. Wystarczy uświadomić sobie, jak wiele korzyści płynie z globalizacji, by diametralnie zmienić swój punkt widzenia na to zjawisko. Myśląc o globalizacji świata, skupiamy się przede wszystkim na mieszaniu się kultur oraz gospodarczej dominacji krajów zachodnich.

Tymczasem warto pamiętać także, że upowszechnianie się rozmaitych dóbr i towarów sprawia również, że technologia w naszym kraju stoi na znacznie wyższym poziomie niż w sytuacji, gdyby nasi rodacy byli zdani tylko i wyłącznie na siebie. Szybki przepływ nowych technologii niewątpliwie można uznać za zaletę. Oczywiście, sceptycy z pewnością zwrócą uwagę na fakt, że zakup wielu nowoczesnych zdobyczy technologicznych przekracza możliwości finansowe przeciętnego Polaka. Nie zapominajmy jednak, że gdyby nie globalizacja nie mielibyśmy do nich dostępu wcale, niezależnie od stanu konta. Co więcej, często nie zdawalibyśmy sobie nawet sprawy z ich istnienia.

Dorota Munio mentoring