Autorzy świadectw energetycznych

Według przepisów prawa budowlanego podmiotami uprawnionymi do wystawiania świadectwa energetycznego, są osoby odpowiedzialne za wykonanie projektu budynku, ale także firma wykonawcza, czyli zajmująca się budową obiektu.

Chcąc sporządzić wiarygodny, zgodny z prawem certyfikat energetyczny, należy spełniać na wszystkie z następujących wymagań: pełnoletność, ukończenie dowolnych studiów magisterskich, bądź inżynierskich na kierunkach związanych z budownictwem, architekturą, inżynierią środowiska.

Ponadto, osoby te zawierają umowę, w wyniku której nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej na wypadek ewentualnych szkód podczas przygotowywania charakterystyki energetycznej.

W niektórych przypadkach prawo zezwala, aby wystawienie świadectwa energetycznego dla danego budynku, zostało wykonane przez jego właściciela.

Nie są to jednak zbyt częste przypadki.

Natomiast nie ma możliwości, aby właściciel z chwilą sprzedaży lub wynajmu obiektu dalej miał prawo do wystawienia takiego świadectwa.

W takiej sytuacji jest on zobowiązany zlecić to zadanie odpowiedniej jednostce.

zagęszczarki ammann szkoły języka angielskiego wrocław www.antonioland.pl