Globalny rynek dla globalnych potrzeb

Można zaryzykować stwierdzenie, że wraz z postępującą globalizacją, światowy rynek przystosowuje się i odpowiada na globalne potrzeby. Niestety, te terminy nie są tak jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Z pozoru przenikające się i wynikające z wzajemnych relacji potrzeby poszczególnych społeczeństw, w rzeczywistości dalekie są od równości.

Wzrost znaczenia korporacji i postępująca globalizacja sprzyja pogłębianiu się różnic społecznych. Kraje dominujące coraz bardziej rosną w siłę, podczas gdy te słabsze z roku na rok coraz bardziej tracą na znaczeniu. Co więcej, są obciążone znaczącym ryzykiem gospodarczym, nie zawsze zależnym od własnych decyzji.

Warto jest wiedzieć, jak wygląda sytuacja słabszych państw w świetle zglobalizowanej gospodarki. Ich przedstawiciele nie mają wpływu na międzynarodowe decyzje, podejmowane przez Światową Organizację Handlu, zdominowaną przez Stany Zjednoczone. To tylko pogłębia różnice gospodarcze między tymi skrajnymi grupami państw.

Pod koniec dwudziestego wieku dochody 20% najbogatszej części globu były aż 70 razy większe od tych osiąganych przez 20% najbiedniejszej ludności świata.

https://lse-poland.pl/direction/anglijska-dlya-doroslih/ kurs zawodowy elektryk