Polska Akcja Humanitarna – przykład wspaniałej inicjatywy społecznej

Działania prowadzone przez Janinę Ochojską w ramach inicjatyw Polskiej Akcji Humanitarnej imponują niezwykłym dobrem, ciepłem, wytrwałą i ciężką pracą oraz niesamowitym zaangażowaniem. Misiają Polskiej Akcji Humanitarnej jest niesienie pomocy pokrzywdzonym na skutek działań wojennych oraz katastof naturalnych. Polska Akcja Humanitana powstała w 1994 r. Od samego początku jest prowadzona przez Panią Ochojską.

Niezwykła pasja oraz duże zrozumienie dla współczesnych problemów związanych z brakiem odpowiedniej reakcji na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka sprawiają, że działalność PAH-u jest doceniana na całym świecie. Organizacja Janiny Ochojskiej jest świetnym przykładem wspaniale poprowadzonej inicjatywy społecznej. Aktualnie organizacja zrzesza tysiące ludzi z całego świata. I choć skala problemów zdecydowanie przerasta możliwości nawet tak licznej grupy, to wszystkie działania podjęte przez Polską Akcję Humanitarną każą zmienić nasze podejście do kwestii pomocy drugiemu człowiekowi.

You may also like...