Tradycja składania przysięgi Hipokratesa

Przysięga Hipokratesa była składana już w starożytności. Geneza powstania tego zwyczaju ma silne konotacje z powstaniem pierwszych założeń etyki lekarskiej.

Często intuicyjnie autorstwo rzeczonej przysięgi przypisuje się Hipokratesowi. Nie jest to jednak słuszny kierunek myślenia.

Przysięga została tak naprawdę stworzona przez uczniów tego wielkiego mistrza. Treść przysięgi była kilkakrotnie modyfikowana.

Jej ostateczny, istniejący do dzisiaj kształt został ustanowiony po zawirowaniach drugiej wojny światowej. Tradycja składania przysięgi Hipokratesa na stale wpisała się w zawód lekarza.

Świadome wypowiadanie słów tej deklaracji wiąże się z chęcią dobrowolnego przyjęcia odpowiedzialności nie tylko za los pacjentów, ale także za indywidualne kwestie moralne lekarza. Adepci medycyny przyrzekają dochować tajemnicy medycznej, która obowiązuje każdego pacjenta oraz działać w imię walki o ludzie życie i zdrowie bez względu na przyjęty osobiście system moralny.

szkolenia z zakresu rodo Przestrzeń Terapeuty