Rodziny patchworkowe

Małżeństwo, dzieci, rozwód, pozew o rozwód i alimenty, kolejne małżeństwo, kolejne dzieci. Taki scenariusz jest często spotykany w historii współczesnych rodzin. Sytuacja istnienia nowych relacji nie musi wcale kończyć się tragicznymi scysjami czy długoletnimi próbami zniweczenia wszelkich kontaktów.

Otwartość na nowe sytuacje i akceptacja tego, co przyniosło życie przyczynia się do powstawania nowego modelu rodziny. Mowa o tak zwanych rodzinach patchworkowych. Patchwork to termin, który pochodzi z języka angielskiego.

Oznacza narzutę, która uszyta jest z wielu różnorodnych części, z wielu różnorodnych gatunkowo materiałów tworzących razem spójną całość. Rodzina patchworkowa to więc zgrabna metafora określająca sposób funkcjonowania rodziny, która przyjmuje nowe, już istniejące twory innych rodzin. Upraszczając – jest to rodzina, w której żyją byli małżonkowie wraz z nowymi partnerami i ich dziećmi oraz dalszymi członkami rodziny.

Taka duża i różnoroda rodzina z zasady nie jest tworem jednorodnym, jednakże pod wpływem utrzymywania pozytywnych relacji staje się jedną zwartą instytucją społeczną.

Niedrogi ornat na prezent dla parafii i proboszcza www.gramofon.com.pl