Ziemna pompa ciepła

Ziemna pompa ciepła nazywana jest także pompą typu solanka-woda. Podstawowym działaniem tego typu pompy jest pobieranie ciepła, które znajduje się w ziemi.

Ziemne pompy mogą być zainstalowane na dwa sposoby. Istnieje bowiem możliwość zastosowania sond pionowych lub kolektorów poziomych.

W sposobach tych istnieje pewne podobieństwo. Polega ono na tym, że w rurach znajduje się glikol.

Jego głównym zadaniem jest zachowanie stałego przedziału temperatur pod powierzchnią ziemi. W przypadku sond pionowych istnieje konieczność wykonania dość głębokich odwiertów.

Jednakże do niewątpliwych zalet należy zaliczyć fakt, że zajmują znacznie mniej miejsca w porównaniu do kolektorów poziomych. Ponadto dzięki sondom pionowym stabilność cieplna zostaje zachowana.

Z kolei kolektory poziome nie muszą być ułożone głęboko pod ziemią. Zazwyczaj wystarczy przeprowadzić odwierty na głębokość kilku metrów.

Wybór jednej z tych metod uzależniony jest głównie od rodzaju gleby. Uważa się, że najkorzystniejsze są wilgotne gleby.

szkolenia online kkz elektryk