Telefon a savoir vivre, cz. 2

Wykonywanie rozmów prywatnych przez telefon w godzinach pracy należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Oczywiście w trakcie wykonywania obowiązków służbowych będą zdarzały się sytuacje, kiedy kontakt telefoniczny z najbliższymi będzie konieczny.

Pamiętajmy jednak, by przeprowadzane w pracy rozmowy prywatne nie trwały długo i sprowadzały się jedynie do spraw ważnych lub sytuacji wyjątkowych. Uprzedźmy najbliższych i przyjaciół, że w trakcie pracy nie możemy rozmawiać i na prywatne, dłuższe rozmowy, umawiajmy się ze znajomymi w czasie wolnym od pracy.

Kiedy już musimy przeprowadzić prywatną rozmowę telefoniczną w godzinach pracy, dobrze jest jeśli możemy to zrobić na osobności. Osoby, które przebywają z nami w biurze, niekoniecznie muszą mieć ochotę słuchać tego, co mamy do powiedzenia do naszych najbliższych.

Prawda jest taka, że również my będziemy się czuć swobodniej, kiedy taką rozmowę będziemy mogli przeprowadzić na osobności. Jeśli osoby, z którymi pracujemy w pokoju są z nami dobrze zaprzyjaźnione, możemy sobie pozwolić na przeprowadzenie prywatnej rozmowy telefonicznej w ich towarzystwie, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie to nikomu przeszkadzało.

http://www.mtlumaczenia.pl/chorwacki komunikacja wewnętrzna w organizacji