Polskie zakłady karne

Informacje o przepełnionych zakładach karny stanowią niejako klasykę informacji o sytuacji zakładów penitencjarnych w Polsce, które można śledzić w mediach. Przepełnienie nie ozacza niestety wzrostu skuteczności związanej z wyszukiwaniem przestępców. Nie przekłada się także w sposób znaczący na nasze ogólne społeczne bezpieczeństwo.

Istnieją trzy rodzaje zakładów karnych: zamknięte, otwarte i półotwarte. W pierwszym z nich przetrzymywane są osoby, które wzbudzają sporo niepokoju i burzą ogólnie przyjęty porządek społeczny. Zazwyczaj są nimi objęte osoby, które dopuściły się w swoim życiu poważnego przestępstwa.

Drugi typ czyli zakład karny otwarty przeznaczony jest przede wszystkim młodocianym przestępcom poddanych procesowi resocjalizacji. Poszczególne cele są otwarte przez całą dobę, dlatego też więźniowie mają możliwość rozmowy oraz socjalizacji. Ostatni tym więzienia to zakład karny półotwarty.

Cele są otwarte w dzień, natomiast w nocy zamykane. W tego typu więzieniach przebywają osoby, co do których można mieć niepokojące przypuszczenia.

Swede www.pozytywnyegoizm.pl