Oszczędność jest nieopłacalna?

Outsourcing może generować naprawdę wysokie koszty.

Zlecenie zadania firmie zewnętrznej musi bowiem być opłacalne dla tej firmy tak, by ona także mogła mówić o jakichkolwiek dochodach.

W przypadku zaś oszczędności przez firmę zlecającą istnieje ryzyko, że zadanie wykonywane przez firmę zewnętrzną zostanie zrealizowane na niezadowalająco niskim poziomie.

Wybierając firmę zewnątrzną warto przyjrzeć się jej działalności z bliska.

Warto także zastanowić się nad tym, czy decydując się na zlecenie zadania nie poniesiemy nieproporcjonalnie wysokich kosztów w porównaniu do kosztów, które ponieślibyśmy w przypadku wykonania zadania samodzielnie poprzez wykorzystanie zasobów, którymi dysponujemy jako firma.

Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, ze generowanie nad wyraz kosztów może okazać się dla naszej firmy bardzo niebezpieczne.

Czasem warto więc zakasać rękawy i samemu wykonać zadanie, którego charakter czasem jest daleki od profilu naszej działalności gospodarczej.

http://www.mtlumaczenia.pl/tlumaczenia-medyczne