Jak przebiega wręczenie pokojowej Nagrody Nobla?

Uroczystość wręczenia pokojowej Nagrody Nobla odbywa się 10 grudnia w Oslo. W tej ceremonii uczestniczą przedstawiciele norweskiego rządu ale także członkowie norweskiej rodziny królewskiej. Od prawie dwudziestu pięciu lat uroczystość ta odbywa się w budynku ratusza w Oslo. Wcześniej miała ona miejsce w budynku Norweskiego Instytutu Noblowskiego a także między innymi w auli Uniwersytetu w Oslo. Tradycyjnie, wręczenie nagrody i ogłoszenie laureata, rozpoczyna się od przemowy przewodniczącego Komitetu Noblowskiego. Przedstawia on laureata i wyjaśnia motywy, jakimi kierował się Komitet przyznając wyróżnienie.

Następnie przewodniczący wzywa laureata pokojowej Nagrody Nobla do odebrania medalu i dyplomu. Następnie laureata wygłasza przemówienie. Podczas tej uroczystości nie wręcza się nagrody pieniężnej. Tego samego dnia odbywa się także tradycyjny bankiet. W trakcie bankietu wygłaszane są trzy przemówienia: laudacja zastępcy Komitetu, mowa laureata oraz mowa przewodniczącego Stortingu. Przy stole honorowym umieszczonym na środku sali wraz z laureatem pokojowej Nagrody Nobla zasiadają: przewodniczący Komitetu Noblowskiego, premier Norwegii, przewodniczący Stortingu oraz od prawie dziesięciu lat król i królowa Norwegii.

Producent szat liturgicznych Haftina Atelier zaprasza do sklepu ornaty.pl