Elektroniczne instrumenty muzyczne

Muzykę klubową, czyli elektroniczną muzykę taneczną spośród innych gatunków wyróżnia przede wszystkim rodzaj instrumentów, na których powstaje. Nie używa się tu bowiem tradycyjnych gitar, bębnów, perkusji czy keyboardu.

Jeśli słyszymy w utworze te instrumenty możemy mieć pewność, że zostały one przekształcone w komputerowy sposób. Pierwsze instrumenty elektroniczne próbowano stworzyć już w latach 60.

XX wieku, jednak nieznajomość półprzewodników znacznie utrudniała to zadanie. Dopiero ich okresie idące w parze z miniaturyzacją spowodowało, że elektroniczna obróbka i synteza dźwięku stały się o wiele łatwiejsze w wykonaniu.

Dostępność elektronicznych instrumentów znacznie zwiększyła się w latach 70., kiedy to synteza analogowa została całkowicie wyparta przez cyfrową.

Obecnie do najpopularniejszych tego typu instrumentów, bez których nie można by w ogóle mówić o muzyce klubowej są syntezatory i samplery. Tego typu urządzenia często nie są nawet sterowane przez muzyka, ale przez sekwencer.

W dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, coraz większą popularnością cieszą się też instrumenty wirtualne.

http://www.mtlumaczenia.pl/japonski tdu.com.pl