Ci, którzy starają się nieść pokój na świecie

Siły pokojowe ONZ to cześć sił zbrojnych państw oddanych do dyspozycji ONZ w celu przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych. Siły te powoływane są w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ.

W założeniu siły te stanowią – dla państw w nich uczestniczących – nieprzymusowy instrument kontroli konfliktów zbrojnych. W latach 1948-2006 przeprowadzono 60 operacji pokojowych z powołaniem tego typu sił.

Wzięło w nich udział ponad 750 tysięcy żołnierzy pochodzących z ponad 110 krajów. W siłach tych jest zarówno personel mundurowy, jak i personel cywilny.

Największymi kontrybutorami personelu mundurowego są: Bangladesz (aż 10 310), Pakistan, Indie, Nepal i Jordania. Kraje Unii Europejskiej wystawiają 3 896 osób, z tego najwięcej Polska (695) i Francja (588).

Polska jest na 20. miejscu w rankingu największych kontrybutorów personelu, najwyżej z państw rozwiniętych.

W roku 1988 przyznano Siłom Pokojowym Organizacji Narodów Zjednoczonych pokojową Nagrodę Nobla.

Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową