Bogactwo kraju

Każdy kontynent, kraj, miasto posiada swoje bogactwo są nimi nie tylko surowce naturalne, które są wydobywane, ale również zabytki, miejsca kultury, sportu, rozrywki. W większości miast głównym zarobkiem są turyści, dlatego każde państwo i miasto dba o swoją promocję, aby zachęcić do odwiedzania oryginalnych miejsc.

Na bogactwo kraju mają wpływ oczywiście ludzie w nim zamieszkujący lokujący swój kapitał. Najczęściej ludzie biznesu w pierwszej kolejności lokują swoje pokłady finansowe w lokalne interesy nie rzadko finansując miejsca patriotyczne lub lokalną młodzież.

Na bogactwo kraju ma wpływ wiele czynników, bo pomimo wielu ciekawych miejsc i zabytków może rządzić krajem osoba, która absolutnie tego nie dostrzega lub kieruje się swoimi dobrami zamiast dobrem obywateli i kraju, nad którym sprawuje piecze, jako głowa państwa. W zależności od położenia kraju zajmują się one różnymi branżami część zorientowana jest tylko i wyłącznie na surowce naturalne inne na turystykę inne na handlu a jeszcze inne posiadają ogrom ziem, na których te, które zajmują się handlem budują swoje fabryki dzięki niższym kosztom utrzymania a nie rzadko dużo tańszej pracy najemnej.

Self Storage